specijalista medicine rada

Dr Dušan Vešović

no profile

specijalista medicine rada

Dr Dušan Vešović

Radno iskustvo
-     Bel Medic

Obrazovanje
2002.  Odbranio doktorsku disertaciju  iz oblasti fiziologije rada, Katedra medicine rada, Medicinski  fakultet, Univerziteta u Beogradu
1998.   Položio specijalistički ispit iz medicine rada, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
1997.    Odbranio magistarsku tezu iz oblasti fiziologije rada, Katedra medicine  rada, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1993.   Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručna usavršavanja
2013.  - “6th European Congress for Integrative Medicine (ECIM) together with  5th German Congress for Integrative Medicine”, October 4-5, 2013,  Berlin.
2012. - “Summer School in Occupational and Environmental  Health”; Brescia, Italija; sponzorstvo: School of Medicine, University  of Brescia i NIOSH funded New York and New Jersey Education and Research  Center
2004. - “XX International Symposium of Acupuncture & Electrotherapy”, Columbia University, New York City; SAD
2003.  - “Duke Seminar in Family Medicine”; Salcburg, Austrija; sponzorstvo:  Duke University Medical Center (SAD), SOROS i Ministarstvo zdravlja i  nauke Austrije
2002. - “X Congress on Occupational Health”; Amsterdam, Holandija
2000. - “IV International Conference on Global Safety”; Bled, Slovenija
2000.  - „International Course on Cancer Epidemiology”; mesto - Budimpešta,  Mađarska; organizatori: Svetska zdravstvena organizacija (World Health  Organization) i Međunarodna Agencija za Istraživanje Raka (International  Agency for Research on Cancer - IARC); Lion, Francuska
1997. -  “Summer Research Program at University of Illinois at Chicago”; mesto -  Čikago, SAD; sponzorstvo: University of Illinois at Chicago i  Univerzitet u Beogradu
1995. - “European Educational Program in  Epidemiology”; mesto - Firenca, Italija; organizatori: Svetska  zdravstvena organizacija (World Health Organization) i Međunarodna  Agencija za Istraživanje Raka, Lion, Francuska

Učešće u projektima u inostranstvu
2001. -  imenovanje: Visiting Research Senior Associate; mesto: Department of  Human Nutrition and Dietetics, University of Illinois at Chicago, SAD;  naziv istraživanja: EXERCISE AND POSTPRANDIAL OXIDATIVE STRESS IN TYPE 2  DIABETES MELLITUS PATIENTS; zadaci: regrutovanje pacijenata za studiju,  sprovođenje studije, izvođenje lab. analiza radi određivanja parametara  oksidativnog stresa (MDA i 8-OHdG), pisanje rada i diskusija dobijenih  rezultata.

Publikacije
Autor poglavlja u tri  udžbenika za redovnu i poslediplomsku nastavu studenata/specijalizanata  medicinskog fakulteta; autor i koautor u više od stručnih 60 radova i  abstrakata štampanih u domaćim i međunarodnim časopisima. 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.