urolog

Dr Goran Savić

no profile

urolog

Dr Goran Savić

Radno iskustvo

  • Bel Medic
  • 2015. Klinika za urologiju, Kliničko bolnički centar, Beograd
  • 2013. Klinika za urologiju, Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišović, Beograd
  • 2008. Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije, Beograd (lekar na specijalizaciji)
  • 2006. Lekar opšte prakse, Okružni Zatvor u Beogradu

Obrazovanje

  • 2013. Specijalizacija iz urologije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2004. Doktor medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici: Nemački jezik

Posebna sfera interesovanja

Opšta i onkološka urologija

Dostignuća i priznanja

Jedan autorski i više koautorskih radova

Profesionalna članstva

Evropsko udruženje urologa

U Bel Medicu radi:

  • Specijalističke preglede.
  • Endoskopske urološke opercaije / TURP  TUR TU, uretrotomiu internu, litotripsiju kamena u bešici, ureteru i bubregu/.
  • Otvorene urološke operacije.

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.