lekar opšte medicine

Dr Gorana Stevanović

 Gorana Stevanović

lekar opšte medicine

Dr Gorana Stevanović

Radno iskustvo 

2016. -  Bel Medic

2016.   Doktor medicine, Gradski zvod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

2010.   Doktor medicine, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Niš

Obrazovanje 

2009.   Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Strani jezici

Engleski

Francuski

Nemački

Španski

Stručna usavršavanja 

1. - 31. oktobar 2006. - Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterray, Meksiko

Rad na projektu "Traženje molekularnih markera leukemije"

28. april - 2. maj 2008. - 49. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije

Autor rada "Kontuzione povrede oka"

Publikacije 

Autor rada "Naemophilus influence tip B - epidemiološki problem najmlađih populacija"

Koautor  radova "Ispitivanje sastava etarskog ulja biljne vrste Acinos alpinus" i  "Ehosonografija u dijagnostici benignih i malignih lezija pljuvačnih  žlezdi"

Koautor radova: "Terapija i daijagnostika inkluzionih  konjuktivitisa" i "Karakteristike depresivne epizode u zavisnosti od  herediteta"

30. april - 4. maj 2006. - 47. Savezni kongres studenata medicinskih nauka Srbije i Crne Gore


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.