neuropsihijatar

Prof. dr Gordana Ocić

no profile

neuropsihijatar

Prof. dr Gordana Ocić

Radno iskustvo

2000.  -  Bel Medic

1998.  -  Redovni profesor na katedri neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1970.  -  specijalista neuropsihijatrije, Institut za neurologiju, Klinički centar Srbije

Obrazovanje

1981.  Doktorat na temu »Agramatizam kod afazičnih sindroma«

1979.  Magisterijum iz oblasti neuropsihologije, tema » Kliničke manifestacije temporalnog režnja«

1975.  Specijalizacija iz neuropsihijatrije

1968.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja u inostranstvu

Usavršavala se u Rusiji 1981. 1987. i 1988. godine

Studijski boravci u Minhenu, Nemačka, Milanu, Italija i Ahenu, Nemačka

Publikacije

Preko 300 naučno stručnih radova

Pogledajte PubMed listing publikacija

Istraživački projekti

Rukovodilac na projektu »Funkcionalna dijagnostika Alchajmerove bolesti«

Radi na projektima: » Zatvorene povrede glave«, »Demencija i Alchajmerova bolest«

Dobitnik je brojnih priznanja od strane Srpskog Lekarskog Društva

Posebna interesovanja:

Alchajmerova bolest, demencija

U Bel Medic-u može obavljati:

Neurološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, tumačenje CT snimaka


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.