dečiji ortoped

Dr Igor Šešlija

 Igor Šešlija

dečiji ortoped

Dr Igor Šešlija

Radno iskustvo:

Od 2003. - Bio zaposlen na   Univerzitetu u Istocnom Sarajevu na Medicinskom fakultetu u Foci kao  asistent na predmetu Histologija I embriologija

Od 2004. - Bio zaposlen u KC Istocno Sarajevo, Klinike I bolnicke sluzbe Foca, odelenje ortopedije sa traumatologijom

Od 2011. - Zaposlen u Institutu za ortopedsko-hirurske bolesti “Banjica” Beograd, Sluzba za Deciju ortopediju i traumatologiju

Od 2013. – Načelnik Službe za Deciju ortopediju i traumatologiju, Institut za ortopedsko-hirurske bolesti „Banjica“ Beograd

 

U Bel Medicu radi: 


Preglede  ambulantnih I hospitalizovanih pacijenta, ultrazvuk kukova kod dece,  ultrazvuk zgloba I mekih tkiva, gipsana imobilizacija, lokalna  infiltracija leka.

Takodje se mogu sprovoditi operativne procedure u  smislu lečenja povrada i oboljenja lokomotornog sistema dece i odraslih  sa posebnim osvrtom na hirursko lečenje oboljenja decijeg kuka i  stopala ( urodjene anomalije stopala, razvojni poremecaj kuka, skliznuce  glave butne kosti, Legg Calve Perthesovo oboljenje), kao i  lečenje  koštanih tumora.

Strani jezici: engleski jezik


Obrazovanje:


Medicinski Fakultet Univerziteta u Istocnom Sarajevu, 2003

Specijalizacija iz ortopedije sa traumatologijom, 2010

U toku izrada doktorata iz oblasti decija ortopedija i traumatologija


Posebna sfera interesovanja:


Lečenje bolesti  kod dece i odraslih sa posebnim osvrtom na deciji kuk i stopalo

Lečenje povreda gornjeg I donjeg ekstremiteta

Dostignuća i priznanja:

Objavio je veliki broj radova I ucestvovao na brojnim kongresima u zemlji I inostranstvu kao predavac i moderator sesija

Radovi dostupni na PubMed listing publikaciju


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.