vaskularni hirurg

Doc. dr Ivan Marjanović

no profile

vaskularni hirurg

Doc. dr Ivan Marjanović

Radno iskustvo

 • Bel Medic
 • 2005. Načelnik Kabineta za vaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd        
 • 2004. Opšti hirurg, Klinika za vaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd        
 • 1996. Lekar, Medicinski centar u Boru

Obrazovanje

 • 2011. Doktorat
 • 2004. Specijalizacija iz opšte i vaskularne hirurgije, Vojno-medicinska akademija, Beograd    
 • 1995. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici: Engleski

Stručna usavršavanja

 • 2011. Instruktor vaskularne hirurgje evropskog društva za vaskularnu hirurgiju (ESVS), Vojno-medicinska akademija, Beograd
 • 2009. TAAA radionica, bolnica Sv. Marije, London,UK
 • 2009. - 2010. Vaskularna obuka u bolnici Sv. Marije, London, UK, mentor dr J.H. Wolfe
 • 2008. Endovaskularna obuka u Poljskoj, Warshav
 • 2008. Pontressino master klasa, Amsterdam, Holand
 • 2006. Jednomesečna obuka, kardio-vaskularno odelenje, Uleval University Hospital,Oslo
 • 2006. Kurs iz NATO ratne hirurgije i traumatologije, Norway
 • 2005. KME kurs, dopler krvnih sudova, Sonografija, medicinska škola, Beograd
 • 1997. Škola rezervnih oficira, Srpske AF medicinske usluge

Profesionalna članstva

 • 2009. Član Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju
 • 2004. Član Srpskog društva za vaskularnu hirurgiju
 • 2010. Član vaskularnog društva Velike Britanije i Irske
 • 2005. Član Srpskog društva flebologa

Profesionalna interesovanja

 • Vaskularna hirurgija krvnih sudova i aorte (posebno za otvorenu popravku abdominalne i torako-abdominalne aorte aneurizma)
 • Endovaskularna hirurgija (EVAR, TEVAR i hibridna hirurgija)
 • Transplantaciona hirurgija (bubrega i transplantacija jetre)
 • Vaskularni pristupi za hemodijalizu
 • Minimalno invazivna hirurgija
 • Trauma u vaskularnoj hirurgiji

Publikacije

Autor više od 10 članaka iz oblasti vaskularne i endovaskularne hirurgije

U Bel Medicu može raditi:

 • preglede paciejenata sa bolestima krvnih sudova vrata, ruku, nogu, ugradnja porta za aplikaciju hemioterapije,
 • AV fistule za dijalizu (sa i bez grafta), Hickmanov kateter,
 • Laserska operacija vena

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.