internista onkolog

Prim. dr sci. med. Ivan Popov

 Ivan Popov

internista onkolog

Prim. dr sci. med. Ivan Popov

Radno iskustvo
-    Bel Medic, Beograd
Klinika za nefrologiju Klinickog centra Srbije, Beograd
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Obrazovanje
1995. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994. Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1992. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1988. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja
2004. Naučni savetnik, Ministarstvo za nauku Srbije
2002. Titula primarijusa
2001.  Sertifikovani član Evropskog udruženja kliničkih onkologa (European  Society of Medical Oncology - ESMO) - položen sertifikacioni strucni  ispit ESMO

Usavršavanja u inostranstvu:
2006 do 2010. Više kurseva i obuke ICH GCP
2006. Ambroise Pare Hospital, Hepato-Gastroenterology Dpt.,  Boulogne Cedex, Paris,France
2000.  The 2nd. intensive workshop "Methods in clinical cancer research",  supported by a grant from the U.S. Department of Health and Human  Services, NCI. Jointly organized by FECS, AACR and ASCO. Flims,  Switzerland,
1997. Post-Doctoral Fellowship in tumor immunology (NK  cell apoptotic killing), University Pittsburgh Cancer Institute,  Department of Pathology, Pittsburgh PA, USA

Profesionalna članstva
Evropsko udruženje medikalnih onkologa (ESMO)
Evropsko udruženje za istraživanje i lečenje malignih tumora (EORTC)
Američko udruženje kliničkih onkologa (ASCO)
Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)
Balkanska unija onkologa
Srpsko lekarsko drustvo (SLD)
Kancerološka sekcija (SLD)

Posebna interesovanja:
Novi lekovi i metode lecenja u onkologiji, primena u kliničkoj praksi

Projekti:
2006. - 2010. Rukovodioc Nacionalnog naučnog projekta iz oblasti medicina-onkologija Ministrastva za nauku R. Srbije (br. 145059),
1997. - 2010. Glavni istraživač u više međunarodnih kliničkih studija sa  zadatkom uvođenja novih lekova u kliničku praksu u onkologiji

Publikacije:
Autor je brojnih naučnih i stručnih radova  u međunarodnoj i domaćoj literaturi
Pogledajte PubMed listing publikacija

U Bel Medic-u može obavljati:
Specijalističke  preglede, expertska mišljenja o primeni antitumorskih lekova, lečenje  onkoloških bolesnika primenom hemioterapije, hormonoterapije,  imunoterapije, biološke terapije i dr. antitumorskim lekovima,  sprovođenje simptomatske i suportivne terapije onkoloških bolesnika.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.