internista onkolog

Prim. dr sci. med. Ivan Popov

 Ivan Popov

internista onkolog

Prim. dr sci. med. Ivan Popov

Radno iskustvo

   -    Bel Medic, Beograd

Klinika za nefrologiju Klinickog centra Srbije, Beograd

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd


Obrazovanje

1995. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1994. Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1992. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1988. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Stručna usavršavanja

2004. Naučni savetnik, Ministarstvo za nauku Srbije

2002. Titula primarijusa

2001.  Sertifikovani član Evropskog udruženja kliničkih onkologa (European  Society of Medical Oncology - ESMO) - položen sertifikacioni strucni  ispit ESMO


Usavršavanja u inostranstvu:

2006 do 2010. Više kurseva i obuke ICH GCP

2006. Ambroise Pare Hospital, Hepato-Gastroenterology Dpt.,  Boulogne Cedex, Paris,France

2000.  The 2nd. intensive workshop "Methods in clinical cancer research",  supported by a grant from the U.S. Department of Health and Human  Services, NCI. Jointly organized by FECS, AACR and ASCO. Flims,  Switzerland,

1997. Post-Doctoral Fellowship in tumor immunology (NK  cell apoptotic killing), University Pittsburgh Cancer Institute,  Department of Pathology, Pittsburgh PA, USA


Profesionalna članstva

Evropsko udruženje medikalnih onkologa (ESMO)

Evropsko udruženje za istraživanje i lečenje malignih tumora (EORTC)

Američko udruženje kliničkih onkologa (ASCO)

Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)

Balkanska unija onkologa

Srpsko lekarsko drustvo (SLD)

Kancerološka sekcija (SLD)


Posebna interesovanja:

Novi lekovi i metode lecenja u onkologiji, primena u kliničkoj praksi


Projekti:

2006-2010. Rukovodioc Nacionalnog naučnog projekta iz oblasti medicina-onkologija Ministrastva za nauku R. Srbije (br. 145059),

1997.  - 2010.Glavni istraživač u više međunarodnih kliničkih studija sa  zadatkom uvođenja novih lekova u kliničku praksu u onkologiji


Publikacije:

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova  u međunarodnoj i domaćoj literaturi

Pogledajte PubMed listing publikacija


U Bel Medic-u može obavljati:

Specijalističke  preglede, expertska mišljenja o primeni antitumorskih lekova, lečenje  onkoloških bolesnika primenom hemioterapije, hormonoterapije,  imunoterapije, biološke terapije i dr. antitumorskim lekovima,  sprovođenje simptomatske i suportivne terapije onkoloških bolesnika.


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.