stomatolog

Dr Ivana Markovic

 Ivana Markovic

stomatolog

Dr Ivana Markovic

Radno iskustvo:

Doktor stomatologije u stomatoloskoj ordinaciji “ Omnident Stomatologija” od 01.04.2013    

Doktor stomatologije u  Domu Zdravlja  “BelMedic” u Beogradu (2010/2013)

Doktor  stomatologije u Stomatološkoj klinici  “Dentalia” -  Spanija,  Marbella,  sa  posebnim dužnostima u organizaciji, koordinaciji i  superviziji 2001. – 2009

Asistent pripravnik na Katedri za sudsku medicine Stomatološkog fakulteta  Univerziteta u Beogradu (1997. - 1999.)

Mladi talenat na Katedri za biohemiju Stomatološkog fakulteta u  Beogradu (1996. - 1997.)

Rad u sopstvenoj privatnoj praksi  (paralelno sa radom na fakultetu) (1996. -2000.)


Obrazovanje:

 Srednja medicinska škola, fizioterapeutski smer,  Beograd (1985)

Diploma doktora stomatologije, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu (1995)


Strani jezici:

 Španski, Engleski, Francuski, Grčki


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.