specijalista higijene i ishrane

Prim. dr Jelena Gligorijević

no profile

specijalista higijene i ishrane

Prim. dr Jelena Gligorijević

Radno iskustvo:

1995 - 1996 Klinički centar Srbije

1996 – 2001 Vojnomedicinska akademija

2001 - 2012 Klinički centar Srbije - načelnik Odeljenja za higijenu ishrane

Od 2008 – Ambulanta za dijetetiku, KCS - šef ambulante

U Bel Medicu radi: 

Dijetoterapija gojaznosti, dijabetesa, bolesti organa za varenje, pothranjenosti, i svih drugih bolesti i stanja.

Strani jezici: engleski, francuski

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994

Specijalizacija iz higijene, 2001

Uža specijalizacija iz ishrane, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013

Posebna sfera interesovanja:

Dijetoterapija gojaznosti. Priprema za barijatrijske operacije.

Dostignuća i priznanja:

Zvanje primarijusa, 2014

Više od 50 autorskih i koautorskih radova u časopisima i na kongresima, u zemlji i inostranstvu.

Predavač po pozivu na kongresima i programima kontinuirane medicinske terapije, u zemlji i inostranstvu.


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.