psihijatar

Dr Jelena Krstić

 Jelena Krstić

psihijatar

Dr Jelena Krstić

Radno iskustvo:

Od 2003. - Bolnica za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović", Dedinje

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirala 1996.godine

Specijalizirala psihijatriju na Vojnomedicinskoj Akademiji 2002.god.

Student doktorskih studija iz oblasti neuronauke, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

  Institut za mentalno zdravlje u Beogradu 1999. - 2001.  Edukativni  seminar iz "Osnova psihodinamskog savetovanja i psihoterapije odraslih’’

Publikacije:

Autor i koautor u više stručnih i naučnih radova

 Profesionalna članstva:

Član Evropskog udruženje neuronauka (Federation of European Neurosciences-FENS)

Stručna usavršavanja:

  1999. - 2001.  Edukativni seminar iz "Osnova psihodinamskog savetovanja  i psihoterapije odraslih", Institut za mentalno zdravlje u Beogradu

Strani jezici: Engleski jezik

Posebna intersovanja:

Terapija anksioznih poremećaja, depresije, kriznih stanja, neurotskih, sa stresom povezanih i psihosomatskih poremećaja

U Bel-Medic-u može obavljati:

Konsultativne preglede i psihoterapiju


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.