lekar opšte medicine

Dr Jelena Stamenković

 Jelena Stamenković

lekar opšte medicine

Dr Jelena Stamenković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, EKG, spirometriju, alergološka testiranja, vakcinacije...

Radno mesto / Radno iskustvo:

2010. lekar opšte prakse, Bel Medic

2007. lekar opšte prakse, Dom zdravlja Lazarevac

Obrazovanje:

2005. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.