lekar opšte medicine

Dr Jelena Stamenković

 Jelena Stamenković

lekar opšte medicine

Dr Jelena Stamenković

Radno iskustvo

2010. lekar opšte prakse, Bel Medic

2007. lekar opšte prakse, Dom zdravlja Lazarevac

Obrazovanje

2005. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici

Engleski

U Bel Medicu može obavljati:

preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, EKG, spirometriju, alergološka testiranja, vakcinacije...


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.