pneumoftiziolog

Prim. dr Jelica Videnović Ivanović

 Jelica Videnović Ivanović

pneumoftiziolog

Prim. dr Jelica Videnović Ivanović

Radno iskustvo

2004.  Naučni saradnik, uža oblast pulmologija, Ministarstvo za nauku Srbije., nbvcx

1992.  Šef jedinice za sarkoidozu, Klinika  za plućne bolesti Klinički Centar Srbije


Obrazovanje

2001. - Doktorska teza: Značaj utvrdjivanja relevantnih činioca u nastanku recidiva tuberkuloze.

1996.  - Magistarska teza: Kliničko-radiografsko i serološke karakteristike  pneumonija prouzrokovanih virusima, M.pneumoniae, Ricketziom burneti i  Coxiaela psittaci.

1991. - Specijalizacija iz Pneumoftiziologije

1984. - Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu


Strani jezici

Engleski jezik


Profesionalna članstva

Evropsko udruženje pulmologa

 2009. Nacionalni Delegat Srbije pri Evropskom Respiratornom Udruženju (ERS)

Udruženje  Pulmologa Srbije

Srpsko Lekarsko Društvo

Udruženje za sarkoidozu Srbije (jedan od osnivača Udruženja i potpredsednik)


Publikacije

Objavila  je preko 200 radova u medjunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama,  zbornicima radova sa kongresa i zbornicima apstrakata.


Posebna interesovanja

Zapaljenska stanja respiratornog trakta i intersticijske promene.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.