internista

Dr Jovan Đerić

no profile

internista

Dr Jovan Đerić

Radno iskustvo

2017.  -   Bel Medic

2010.  služba interne medicine, Dom zdravlja Voždovac, Beograd

2005.  internista u službi kućnog lečenja i palijativnog zbrinjavanja, Dom zdravlja Voždovac, Beograd

2003.  Bolnica glavnog štaba Sokolac  

1990. - 1993. Dom zdravlja u Rogatici


Obrazovanje

1997.  Specijalizacija iz interne medicine, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

1989.  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu


Stručno usavršavanje

2002. - Prisustvo i aktivno učešće na međunarodnom seminaru o organizaciji službe palijativnog zbrinjavanja u Brašovu (Rumunija)


Strani jezici

Ruski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.