internista

Dr Jovan Đerić

no profile

internista

Dr Jovan Đerić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

2017. - Bel Medic

2010. - Služba interne medicine, Dom zdravlja Voždovac, Beograd

2005. - Internista u službi kućnog lečenja i palijativnog zbrinjavanja, Dom zdravlja Voždovac, Beograd

2003. - Bolnica glavnog štaba Sokolac  

1990. - 1993. Dom zdravlja u Rogatici

Obrazovanje:

1997.  Specijalizacija iz interne medicine, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

1989.  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Stručne aktivnosti:

2002. - Prisustvo i aktivno učešće na međunarodnom seminaru o organizaciji službe palijativnog zbrinjavanja u Brašovu (Rumunija)

Strani jezici:

Ruski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.