infektolog

Doc. dr Ljiljana Jemuović

 Ljiljana Jemuović

infektolog

Doc. dr Ljiljana Jemuović

Radno iskustvo:

2001. - 2014. - Roche d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11070 Beograd
1987. - 2001. - Institut za infektivne i tropske bolesti, KC Srbije, Bulevar JNA 16, Beograd
1988. - 1995. - Lekar specijalista za infektivne bolesti odeljenja Hepatitis II

Specijalna edukacija:
-  Biopsija jetre
-  Ultrasonografija
1983. - 1988. - Lekar na specijalizaciji iz Infektivnih bolesti, KBC Novi Pazar
1981. - 1982. - Lekar pripravnik u Domu zdravlja Zvezdara
1998. - 2001. - Stomatološki fakultet, Univerzitet u Belgradu, Rankeova 2, Beograd
Docent na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
Predmet: Infektivne bolesti
1995. - 1998. - Stomatološki fakultet, Univerzitet u Belgradu, Rankeova 2, Beograd
Asistent na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
Predmet: Infektivne bolesti

Obrazovanje:

1998. - Doktorske studije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u  Beogradu (Tema: ”Epidemiološke, kliničko-biohemijske, serološke i  histopatološke karakteristike akutnog i hroničnog virusnog hepatitisa  C”)
1997. - Usavršavanje u Torinu (Department for Gastroenterology,  Molinette Hospital, Torino, Italy) - PCR dijagnostika u HCV infekciji

1996. - Subspecijalizacija iz  gastroenterohepatologije - Univerzitet u Beogradu
1993. - Magistarske studije - Univerzitet u Beogradu (Tema: ”Akutni virusni hepatitis B kod obolelih od Diabetes Mellitus-a”)
1984. - 1987. - Specijalizacija iz infektivnih bolesti - Univerzitet u Beogradu
1974. - 1980. - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Autor monografije: ”Hronični hepatitis C”
Ko-autor knjige:”Akutne infektivne bolesti”

Strani jezici:

Engleski
Italijanski


Publikacije:

70 radova u nacionalnim i internacionalnim časopisima

Profesionalne aktivnosti:

Učesnik i glavni istraživač u studijama vezanim za primenu interferona u lečenju virusnih hepatitisa (B i C):

 • Učesnik S-P kliničke studije:”Intron A+ribavirin in CHC”
 • Glavni istraživač u Roche-ovoj kliničkoj studiji:”Roferon A+amantadine in CHC”
 • Istraživač Roche-ove kliničke studije:”Roferon A+ribavirin in CHC”
 • Istraživač Roche-ove kliničke studije:”Pegasys+ribavirin in CHC”

 01.11.2001 -  30.06.2014.
Profesionalna karijera u kompaniji Roche Srbija (Bazel, Švajcarska)


Manadžer proizvoda za Srbiju i Crnu Goru-antivirusni sektor  (2001-2010)

 • Roferon - A
 • Xeloda u CRC
 • Anti AIDS proizvodi
 • Rocephin
 • Pegasys
 • Copegus
 • Tamiflu

 Manadžer proizvoda - hepatitisi i nefrologija (2011-2012)

 • Recormon
 • Mircera
 • Pegasys
 • Copegus
 • Tamiflu

 Manadžer za planiranje i bezbednost lekova (2013-2014)

 • Koordinator globalnog Roche (Risk Management Plan) projekta za Roche Srbiju
 • Manadžer za planiranje u Roche Srbija
 • Koordinator za globalni CRM program u Roche Srbija
 • Koordinator  za globalni IDEAL program u Roche Srbija
 • Koordinator Roche Srbija Trening Portal-a
 • Koordinator globalnog Roche FAST projekta za Roche Srbiju
 • Menadžer za bezbednost lekova

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.