anesteziolog

Prim. dr Ljubica Arsenijević

 Ljubica Arsenijević

anesteziolog

Prim. dr Ljubica Arsenijević

Prim dr Ljubica Arsenijević anesteziolog specijalista sa  dugogodišnjim iskustvom iz anesteziologije i intenzivne terapije vezanim  za sve hirurške grane, kao i za sve vrste anestezije.

Radno iskustvo:

2016 – Bel Medic

2013 – Septembar 2016: Specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju "COLIĆ", Beograd

Septembar 2012 - Januar 2013: Belhoul Speciality Hospital, Dubai, UAE

Maj  - Septembar 2012: Odeljenje anestezije i reanimacije, Urološka Klinika  KCS, Specijalista Anesteziologije sa reanimatologijom, Intenzivna  terapija, Klinički Centar Srbije

1996-2012: Šef Jedinice  Intenzivne terapije u Odeljenju anestezije i reanimacije, Instituta za  ginekologiju i akušerstvo, Instituta za anesteziju i reanimaciju u  Kliničkom Centru Srbije(KCS), Beograd

1992 – 1996: Klinički  centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, (Prva  hirurška klinika, Urgentni centar Kliničkog Centra Srbije, obavezna  kruženja u oikviru specijalizacije)
Diploma Specijaliste Anesteziologije sa reanimatologijom  – April 8. 1996.  

Obrazovanje:

2012: STEKLA NAZIV PRIMARIJUSA - MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE (Broj 153-07.919/2012-02, od 29.11.2012.godine)

2008:  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorat

DOKTORSKA DISERTACIJA: "Procena oštećenja plućne funkcije usled primene  
masivne transfuzije - TRALI", Mentor:  Prof. Dr N. Popović

2003:  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Magisterijum

MAGISTARSKA TEZA: “Procena stepena težine i ishod Akutnog respiratornog distres
sindroma odraslih u ginekologiji”
Mentor: Prof. Dr Predrag Rebić, Komentor: prof dr D.Vučović

1990:   Doktor medicine:  Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

Naučni radovi:

Publikacije prim dr Ljubice Arsenijević možete pogledati na linku:

//w//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=arsenijevic+l

Profesionalna udruženja:

- Član Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije
- Član predsedništva Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola SLD
- Član Evropskog udruženja anesteziologa ESA

U Bel Medicu obavlja:

- Radi preoperativni pregled i pripremu pacijenata za hirurške intervencije
- Opšta i regionalna anestezija za sve hirurške procedure kod odraslih
- Kratkotrajna intravenska anestezija ili analgosedacija za sve dijagnostičke procedure odraslih
- Postoperativno praćenje pacijenata
- Sprovodi sve reanimatološke i invazivne procedure i praćenje pacijenata u Jedinici Intenzivnog lečenja


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.