dečji psiholog

Majda Janežić

 Majda Janežić

dečji psiholog

Majda Janežić

Radno iskustvo
1999. - Bel Medic
2004. - Stručni saradnik i nastavnik psihologije, Srednja muzička škola "Vatroslav Lisinski"
1994. - 2008. psiholog u privatnoj predškolskoj ustanovi "Stankom bajka".
U  Domu omladine edukator mladih iz oblasti psiholoških tema, u okviru  projekta "Get a new look" koji je tokom 90-tih godina vodila Olga  Vukadinović, novinar lista ‘'Politika''

Obrazovanje
1994. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Opšta psihologija.
Specijalizant razvojne psihologije i psihopatologije
Edukacija iz porodične psihoterapije - završen II nivo
Poseduje sertifikat za obavljanje psihološke dijagnostike dece ranog uzrasta

Strani jezici
Engleski

Profesionalna članstva
Društvo psihologa
Društvo muzičkih psihologa

Studijski boravci i edukacije
Boravak u Italiji  (Verona), u okviru projekta Unapređivanja kvaliteta pružanja medicinske  pomoći pacijenatima sa mentalnim smetnjama (komunalna psihijatrija),  koje je vodilo Ministarstvo zdravlja Srbije u saradnji sa italijanskom  nevladinom organizacijom "Caritas", 2004. godine.

Projekti i klinička istraživanja
Rad na  promovisanju tolerancije na različitost - saradnik u seriji emisija pod  nazivom "Tolerancija" koje su tokom 2004. emitovane na Studiju B, i više  puta reprizirane.

Publikacije
Autor serijala ‘’Mama, tata i ja..’’ u  okviru obrazovnog programa RTS-a ‘’Kuća za maštanje’’ kao i nekoliko  stručnih članaka prezentovanih na ‘’Saboru psihologa’’.
Koautor  seruje emisija pod nazivom ‘’Tolerancija’’ koje su tokom 2004 i 2005  godine emitovane na Studiju B a potom i više puta reprizirane.

Posebna interesovanja:
Dečija (razvojna) psihologija i psihopatologija

U Bel Medic-u može obavljati:
Dijagnostiku smetnji i poremećaja dece i mladih i psihološko savetovanje u vezi većine dijagnostičkih kategorija
Neuropsihološku  dijagnostiku odraslih i psihološko savtovanje u vezi manjih bračnih i  porodičnih disfunkcionalnosti, dok za ozbiljnije probleme može napraviti  odgovarajuću trijažu
Profesionalnu orijentaciju i procenu radne efikasnosti zaposlenih sa psihološkog aspekta. 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.