lekar opšte medicine

Dr Marko Glišić

 Marko Glišić

lekar opšte medicine

Dr Marko Glišić

Radno iskustvo:

-    lekar opšte prakse, Bel Medic, Beograd

lekar opšte prakse, Medigroup, Beograd

volonter u koronarnoj jedinici, Urgentni centar, Beograd

volonter u službi dečije ortopedije, IOHB Banjica, Beograd

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Medicinska škola „Nadežda Petrović“

Strani jezici

Engleski

U Bel Medicu radi: 

Preglede lekara opšte prakse


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.