neurohirurg

Dr. sci. med. Marko Marković

 Marko Marković

neurohirurg

Dr. sci. med. Marko Marković

Radno iskustvo

2016.       -      Opšta bolnica Bel Medic

2004 - 2006.  Institut za neurohirurgiju KCS, deo specijalističkog staža

2003.          KBC Zemun


Obrazovanje

2013.      Doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija  ’’Prognostički  značaj procene peritumorskog edema i angiogeneze u hirurškom lečenju  intrakranijalnih meningioma’’  Medicinski fakultet Univerziteta u  Beogradu

2006.     Specijalista neurohirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u    Beogradu

2003.      Magistar medicinskih nauka, magistarska teza “Intraventrikularna  hemoragija kao prognostički faktor kod rupture intrakranijalne  aneurizme: vreme hirurške intervencije i njen uticaj na ishod lečenja'',  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

1992.     Doktor medicine, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu


Strani jezici

Engleski jezik


Stručna usavršavanja 

 -  32. međunarodni kurs perkutane endoskopske operacije kičme i  komplementarne minimalno invazivne tehnike, 30-31.januar 2014.godine,  Bolnica Hirslanden, Cirih, Švajcarska.

 - Gostujući lekar na kliničkoj hospitaciji u Centru za kičmu, januar 2014. godine, Schon Klinik, Minhen, Nemačka.  

 -  20. međunarodni kurs za kompletno endoskopsku operaciju lumbalnog,  torakalnog i vratnog dela kičme, septembar 2010. godine, Herne/ Cologne,  Nemačka.

 - Klinička hospitacija u St Anna bolnici, septembar 2010-maj 2011. godine, Herne, Nemačka.


Naučni radovi

Publikacije sci dr med Marka Markovića možete pogledati na Pub Med-u.


Profesionalna udruženja

Udruženje Neurohirurga Srbije

Evropska Asocijacija Neurohirurga (EANS)

Udruženje Neurohirurga Jugoistočne Evrope (SEENS)


U Bel Medicu obavlja: 

Kompletnu endskopsku operaciju diskus hernije

Mikroskopsku operaciju diskus hernije

Operativne  zahvate iz oblasti neurotraumatologije, neuroonkologije, vaskularne  neurohirurgije, spinalne neurohirurgije, i hirurgije perifernih nerava.


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.