lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Marko Vorkapić

no profile

lekar opšte medicine, specijalizant interne medicine

Dr Marko Vorkapić

Radno iskustvo
2018. - Bel Medic
2016. - 2018. - Lekar volonter, Klinički Centar Srbije, Klinika za urgentnu internu medicinu - Služba urgentne kardiologije

U Bel Medicu radi:
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvučnu dijagnostiku

Strani jezici
Engleski
Francuski

Obrazovanje
2017.  - Kurs vaskularnog ultrazvuka na Kliničkom centru Srbije kod dr. sc. med. dr Vasić (CW i Color Duplex ultrasonografija)
2016. - sada  - Specijalizant interne medicine
2015. - sada  - Student doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2009. - 2015.  - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine, prosečna ocena tokom studija 9,89 (9,89/10)

Posebna sfera interesovanja
Internističke grane, ultrasonografska dijagnostika, napredna analiza bioloških signala, neuroendokrinoimunologija, neurokardiologija

Dostignuća i priznanja
2014. - Nagrada za najbolji prezentovani rad na „13th International Congress of Medical Sciences for students and young doctors, Sofia, Bulgaria“
2014. - Pohvalnica Dekana Medicinskog fakulteta povodom Dana Škole za najboljeg studenta pete godine integrisanih studija medicine
2013. - Pohvalnica Dekana Medicinskog fakulteta povodom Dana Škole za najboljeg studenta četvrte godine integrisanih studija medicine
2012. - Pohvalnica Dekana Medicinskog fakulteta povodom Dana Škole za najboljeg studenta treće godine integrisanih studija medicine
2012. - Nagrada Zadužbine Nikole Spasića za postignut uspeh u učenju dodelom priznanja najboljeg studenta treće godine Medicinskog fakulteta    

Devet autorskih i koautorskih naučnih radova objavljenih izvodima domaćih kongresa, pet u izvodima međunarodnih kongresa i jedan in extenso rad objavljen u domaćem časopisu


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.