infektolog

Prof. dr Mijomir Pelemiš

 Mijomir Pelemiš

infektolog

Prof. dr Mijomir Pelemiš

Obrazovanje
1976. - Doktor medicine - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
1982. - Specijalizacija - Infektivne bolesti - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
1990. - Specijalizacija - Klinička farmakologija - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
1993. - Infektivne bolesti, antimikrobna farmakoterapija - Doktorska disertacija - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
     
Radno mesto / Radno iskustvo
Mart 2001. – Novembar 2010. - Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti, Kliničkog centra Srbije  
Oktobar 2004. - Redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Katedra za Infektivne bolesti)
1998. – 2001. - Predsednik Sekcije infektologa SLD
Oktobar 2014. – i dalje Rukovodilac nastave predmeta Infektivne bolesti na medicinskom fakultetu u Foči
Avgust 2014. - Oktobar 2015. Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti, Kliničkog centra Srbije       

Profesionalna članstva

  • Predsednik Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju (od osnivanja 2003.)
  • Član udruženja za antimikrobnu hemoterapiju Jugoistočne Evrope
  • Član upravnog odbora FESCI-a
  • Član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva
  • Član sekcije infektologa Srpskog lekarskog društva
  • Član Internacionalnog uređivačkog odbora časopisa „International Journal of Antimicrobial Agents“ (IF 4.259)
  • Član je savetodavnog borda časopisa „Eurosurveillence“ (IF 5.7)    

Bibliografija
Autor je poglavlja u tri udžbenika,  više monografija i priručnika, kao i više od 150 stručnih radova u  domaćim i međunarodnim časopisima. Održao je veliki broj predavanja po  pozivu na domaćim i međunarodnim Stručnim skupovima.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.