otorinolaringolog

Prof. dr Milan Jovanović

 Milan Jovanović

otorinolaringolog

Prof. dr Milan Jovanović

Radno iskustvo
         -    Bel Medic
1989. -    Načelnik Klinike za Hirurgiju i šef odeljenja operacionog bloka  službe za ORL sa maksilofacijijalnom i cervikalnom patologijom Kliničko  bolnički centar (KBC) Zemun, Beograd

Obrazovanje
2001. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu
1994. Specijalizacija iz otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu
1991. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
Profesor, katedra otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989. Asistent, katedra otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski

Stručna usavršavanja
2006. Seminar i radionica "How to write a scientific paper", čiji su moderatori urednici The Lanceta, Beograd
2006.  8th International Temporal Bone Dissection and Otology/Neurotology  Course Including Cochlear Impantation Workshop, Chapa Univerzitet,  Instanbul, Turska
2003. Salzburg International Medical Seminars International, Salcburg, Austrija
2000. Instrukcioni kurs Iz endoskopije, Hong Kong i Šangaj, Kina

Profesionalna članstva
ORL sekcija Srpskog Lekarskog Društva (SLD)
Član Etičkog odbora KBC Zemun (2007-2008)
Predsednik stručnog saveta KBC Zemun
Pomoćnik  urednika stručno-naučnog medicinskog časopisa KBC Zemun - "Materia  Medica" i recezent u jednom od vodećih američkih časopisa iz oblasti  otorinolaringologije "Laryngoscope".

Nagrade
1996. Zahvalnica Srpskog Lekarskog Društva povodom 125. Godina postojanja

Publikacije
Do sada publikovao više od 126 stručno-naučna rada


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.