lekar opšte medicine

Dr Milana Radovanović

 Milana Radovanović

lekar opšte medicine

Dr Milana Radovanović

Radno iskustvo

Pripravnik volonter  Kliničkog Centra Srbije – 3 meseca

Pripravnik volonter GZZHMP – 3 meseca

Strani jezici 

Engleski(napredno), Nemački, Italijanski, Švedski

Obrazovanje

2010-2016 Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

2016-2010 IV Beogradska Gimnazija

Posebna sfera interesovanja

Ginekologija, Interna medicina

Dostignuća i priznanja

Sertifikat  za Studentsku konferenciju Zlatibor 2016. sa temom “Unapređenje  komunikacije između budućih lekara I žena obolelih od raka  dojke,prevencija i rana detekcija ”

Više puta pohađani kursevi i seminari u naučno-istraživačkoj stanici Petnica.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.