logoped i neuropsiholog

Prof. dr Mile Vuković

 Mile Vuković

logoped i neuropsiholog

Prof. dr Mile Vuković

Radno iskustvo

 • Saradnik Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu (Predškolska ustanova Ivanjica), 1986.
 • Dom zdravlja Zemun, 1987. 
 • Konsultant na Neurološkoj klinici KCS od 1990. do 2000.
 • U Bel Medic-u radi od osnivanja, tj. od 1995.
 • Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju od 1989., gde i sada radi u zvanju i na radnom mestu  redovnog profesora.
 • Bio je prodekan za nastavu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u periodu 2002-2004. i 2011 - 2015.
 • Bio je višegodišnji član Komisije za polaganje stručnog ispita za  logopede pri Fakultetu za specijalnu edukaicju i rehabilitaciju;  predsednik Komisije za polaganje stručnog ispita za zdravstvene  saradnike pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije; član republičke  stručne Komisije za prevenciju i lečenje poremećaja sluha i govora od  2005-do 2010.

U Bel Medicu radi

 • Sistematske logopedske preglede
 • Dijagnostiku i terapiju govorno-jezičkih poremećaja kod dece.
 • Dijagnostiku i terapiju poremećaja govornih, jezičkih i kognitivnih  funkcija nastalih posle moždanog udara, traumatske povrede mozga, tumora  mozga, demencije i drugih oblika neuropatologije.
 • Neuropsihološko testiranje nakon moždanog udara, traumatske povrede mozga, tumora mozga, i kod osoba sa demencijom.

Strani jezici

 • engleski i ruski

Obrazovanje

 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu (ranije Defektološki fakultet), Odsek za logopediju, Student generacije 1985.
 • Magisterijum iz Neuropsihologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1990.
 • Doktorat (Simptomatologija i restitucija jezičkih i kognitivnih  funkcija kod bolesnika sa traumatskom afazijom), Fakultet za specijalnu  edukaciju i rehabilitaciju, 1993.

Usvaršavanja

 • London, 1989.
 • Cirih, 2006.
 • Stokholm, 2014.
 • London, 2015.

Posebna sfera interesovanja

Afaziologija, Klinička neuropsihologija, Neurolingvistika, psiholingvistika

Dostignuća i priznanja

 • Veći broj radova objavljenih u časopisima sa SCI liste;
 • Univerzitetski udžbenik (Afaziologija), štampan u četiri izdanja;
 • Tri knjige/monografije: Traumatska afazija, Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga, Tretman afazija (štampana u dva izdanja)
 • 300 radova objavljenih u tematskim zbornicima i časopisima ili saopštenih na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.
 • Nagrada za rad prezentovan na BAS conferenciji, London,  2015. godine

Projekti

 • Genetička osnova razvića i patogeneza bolesti čoveka
 • Razvoj normalnog i patološkog govora
 • Fenomenologija smetnji i poremećaja u razvoju
 • Izrada programa preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom paotologijom.
 • Klinički oblici govornih i jezičkih poremećaja kod osoba sa traumastkom povredom mozga (rukovodilac)
 • Poboljšanje kvaliteta života osoba sa posledicama moždanog udara (rukovodilac)
 • Evaluacija tretmana stečenih poremećaja govora i jezika (rukovodilac).

Uređivanje i recenzije

 • Glavni i dogovorni urednik za izdavačku delatnost Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju od 2012.
 • Član je uređivačkog odbora nacionalnih i međunarodnih časopisa.
 • Recenzent je radova objavlejnih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Članstavo u profesionalnim organizacijama

 • Međunarodno udruženje neuropsihologa
 • Evropsko udruženje za mozak i ponašanje
 • Udruženje logopeda Srbije
 • Društvo defektologa Srbije

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.