dermatovenerolog

Prof. dr Miloš Nikolić

 Miloš Nikolić

dermatovenerolog

Prof. dr Miloš Nikolić

U Bel Medicu obavlja:

Dermatološke preglede dece i odraslih

Biopsiju kože

Krioterapiju

Elektrokauterizaciju promena na koži

Radno iskustvo

2001. - Bel Medic

1998. - Institut za Dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbija, načelnik Odeljenja za pedijatrijsku dermatologiju

1988. - Klinika za pedijatriju Instituta za zaštitu majke i deteta


Obrazovanje

1995. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1992. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1993. Specijalista iz dermatovenerologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1986. Doktor medicine,   Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Akademsko napredovanje

2008. Redovni profesor, katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Stručno usavršavanje

1990. Univerzitet u Kuopiu, Finska

1994. Usavršavanje iz pedijatrijske dermatologije u Bordou, Francuska

 

Učešće u projektima

2006-2010. rukovodilac  projekta, “Uticaj egzogenih faktora u indukciji autoantitela i autoimunskih bolesti”

2001-2005. saradnik na projektu, “Patogeneza bolesti vezivnog tkiva”,

1996-2000. saradnik na projektu, "Poremećaji keratinizacije, intraepidermalne kohezije i dermo-epidermalne adhezije"

1991-1995. saradnik na projektu, "Proučavanje patogeneze nekih genetski uslovljenih dermatoza"


Nagrade

2002-2003.  Nagrada Ministarstva za nauku Srbije za objavljene radove u periodu

Diploma i Plaketa Srpskog lekarskog društva


Publikacije

Objavio  više od  250 radova, koautor udžbenika za studente medicine, napisao  veći broj poglavlja u više udžbenika i monografija. Pogledajte PubMed  listing publikacija.


Profesionalna članstva

2003. Član Izvršnog odbora  Evropskog udruženja dečjih dermatolog

1997. Član Naučnog komiteta Mediteranskog udruženja dermatovenerologa

1991. Evropska akademije za dermatologiju i venerologiju


Posebna interesovanja

Pedijatrijska dermatologija
Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.