anesteziolog

Mr sci. med. Milovan Vukotić

no profile

anesteziolog

Mr sci. med. Milovan Vukotić

Radno iskustvo:

  • Bel Medic
  • 2008. specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom, IOHB ,,Banjica”, Beograd
  • 2008. specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom, Gračanica, KBC Priština
  • 1996. načelnik anestezije na ORL klinici KBC-a u Prištini
  • 1995. lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Kliničko bolnički centar, ORL klinika Priština

Obrazovanje

  • 2015. odbranio magistarsku tezu pod naslovom: Komparativna analiza primene spinalne blok anestezije kod totalne artroplastike
  • 1995. Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom  na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu
  • 1991. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Prištini

Strani jezici: Ruski

Posebna sfera interesovanja:

Opšta i regionalna anestezija

Dostignuća i priznanja:

Koautor i autor brojnih naučnih radova


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.