urolog

Prof. dr Miodrag Aćimović

 Miodrag Aćimović

urolog

Prof. dr Miodrag Aćimović

Radno iskustvo

    -         Bel Medic

2012.    pomoćnik direktora, Klinički centar Srbije (KSC), Beograd

1994. – Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije (KSC), Beograd


Obrazovanje

2007.  doktor medicinskih nauka, doktorska teza pod nazivom: "Correlationof  Expression of Mitotic Cyclin, High-molecular Cytokeratin and Clinical  Parametersin Assessing Aggressiveness of Prostate Cancer", Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu

1999.  specijalista urologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998.   magistar medicinskih nauka, magistarska teza pod nazivom: „Uloga PSA u  ranom otkrivanju i praćenju karcinoma prostate“, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu

1992.  doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Akademsko napredovanje

2015.  – Profesor, katedra Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2009.     Docent, katedra Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2000.     Asistent, katedra Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Strani jezici

Engleski


Profesionalna članstva

Evropsko udruženje urologa

Srpsko udruženje urologa (predsednik)

Urološka sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)


Publikacije:

Listing  publikacija prof. dr Miodraga Aćimovića možete pogledati na Pub Med-u:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=acimovic+m


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.