lekar opšte medicine

Dr Mirjana Babić

 Mirjana Babić

lekar opšte medicine

Dr Mirjana Babić

Radno iskustvo

•    Jun 2016. - klinički lekar, Opšta bolnica Bel Medic

•     April 2015. lekar opšte prakse, Odsek hitne medicinske pomoći i službi  za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Dom zdravlja Požega,  Zdravstveni centar Užice

•    Januar 2015. lekar cenzor - Generali  osiguranje, Direkcija za procenu i likvidaciju šteta osiguranja života,  DZO i nezgode, Beograd

•    Novembar 2013. lekar opšte prakse, odsek hitne medicinske pomoći, , Dom zdravlja Požega,

Zdravstveni centar Užice

•     Septembar 2012. - mart 2013. - lekar na kliničkom stažu -  Klinički  centar Srbije (GAK, KGHE, UDK, II hirurška klinika) i Dom zdravlja  Voždovac

Obrazovanje

•    April 2013. položen državni ispit za lekare

•    2006. - 2012. Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Strani jezici

•    Engleski

•    Ruski

Posebna sfera interesovanja

Ginekologija i akušerstvo, hirurgija

Profesionalna članstva

•    Srpsko lekarsko društvo

•    Lekarska komora


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.