internista nefrolog

Doc. dr sc.med. Mirjana Mijušković

 Mirjana Mijušković

internista nefrolog

Doc. dr sc.med. Mirjana Mijušković

Radno iskustvo

1997–2002.Lekar na specijalizaciji iz interne medicine u VMA

od 2003.Specijalista interne medicine, zaposlena na neodređeno vreme u Klinici za nefrologiju VMA

2012-2016.Asistent na Medicinskom fakultetu VMA

od 2016.Docent na Medicinskom fakultetu VMA


U Bel Medicu radi

Specijalističke preglede, ultrazvuk urinarnog trakta


Strani jezici: engleski


Obrazovanje:

1989–1995.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1997–2002. Specijalizacija iz interne medicine, VMA

2006.Subspecijalizacija iz nefrologije, VMA

2009–2015.Akademske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu


Posebna sfera interesovanja:

glomerulonefritisi, kalkuloza, urinarne infekcije, tumori bubrega


Dostignuća i priznanja:

Radovi štampani u celini u domaćim časopisima: 8

Poglavlja u domaćim knjigama: 1

Radovi štampani kao apstrakti s inostranih kongresa: 17

Radovi štampani kao apstrakti s domaćih kongresa: 28

Doktorska  disertacija 2015. god: „ Dijagnostički značaj proteina oštećenja  bubrega-1 (KIM-1) i akvaporina 1 (AQP-1) kod bolesnika koji boluju od  karcinoma svetlih ćelija bubrega “.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.