specijalista fizikalne medicine

Dr Mirjana Milenković

 Mirjana Milenković

specijalista fizikalne medicine

Dr Mirjana Milenković

Radno iskustvo:

2016. - Bel Medic

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ribarska Banja, 2007 god.

Dom zdravlja Zemun, 2014 god

Dom zdravlja Vizim , 2016. God

Obrazovanje

Medicinski fakultet u Beogradu 2000. god

Specijalisticki ispit   U Klinickom centru  Srbije 2005. god

Publikacije

Koautor u više radova

U Bel Medic-u može obavljati

specijalisticke preglede, ranu postoperativnu rehabilitaciju  ortopedskih, neurohiruskih, kardiovaskularnih pacijenata,  osteodenzitometrijsko snimanje podlaktice i pete, lasero terapiju i  ultrazvucnu terapeutsku proceduru. U rehabilitacioni tretman su  ukljuceni reumatoloski pacijenti i sportisti


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.