neurohirurg

Prof. Dr Mirjana Nagulić

 Mirjana Nagulić

neurohirurg

Prof. Dr Mirjana Nagulić

Radno iskustvo:

 • Šef Odseka za dečiju neurohirurgiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra  Srbije  od 1992. od 2011. načelnik novooformljenog Odeljenja za dečiju neurohirurgiju.
 • Nastavnik u zvanju docenta za predmet Restorativna neurologija i u Centru  za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1993-98., i na Medicinskom fakultetu za dodiplomsku nastavu do školske 2000/01god.
 • Od 2000. u poslediplomskoj nastavi.
 • Naučni saradnik iz oblasti Neurohirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. od 2007.
 • Profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, od 2008.

Obrazovanje

 • 1987. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1980. Specijalistički ispit iz neurohirurgije položila je 1980. godine kao prva žena specijalista neurohirurg u bivšoj Jugoslaviji.
 • 1979. Magistar medicinskih nauka
 • 1973. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

Stručna usavršavanja:

Dr Nagulić se usavršavala u poznatim evropskim i američkim neurohirurškim centrima: Karolinska bolnica u Švedskoj, Neurohirurška klinika  u Frajburgu Nemačka, Institut imena Burdenko u Moskvi, Dečija bolnica Severozapadnog univerziteta u Čikagu, Univerzitet Džordž Vašington u Sent Luisu SAD i dr.

Profesionalna članstva:

 • Član  nacionalnog, evropskog i svetskog udruženja neurohirurga
 • Član nacionalnog udruženja za neuronauke i evropskog udruženja za pedijatrijsku neurohirurgiju

Posebna interesovanja:

 • Dečija neurohirurgija
 • Hirurgija lobanjske baze i očne duplje
 • Stereotaksička i funkcionalna neurohirurgija

Naučne publikacije

Objavila 138 naslova. Koautor je dve monografije, autor je jednog poglavlja u četiri monografije, dva udžbenika i u jednoj knjizi.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.