specijalista dečje hirurgije i neurohirurgije

Prim. dr Mirjana Raičević

no profile

specijalista dečje hirurgije i neurohirurgije

Prim. dr Mirjana Raičević

Radno iskustvo
  -       Bel Medic
1982. Univerzitetska dečja klinika, Beograd

Obrazovanje
2010. Akademsku specijalizaciju iz  oblasti dečje hirurgije je završila godine na temu: ”Savremeni pristup  hirurškom lečenju intrakranijalne hemoragije preterminskog  novorođenčeta”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2005. Zvanje Primarijusa
1993. Specijalizacija iz neurohirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1987. Specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1980. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja
2010. Internacionalnom workshop-u posvećenom hidrocefalusu, Neuchâtel, Švajcarska
2010. Sertifikat o kompetentnosti izvođenja ventrikuloskopskih operacija, Debrecinu, Mađarska
2005.  Hirurško rešavanje intraventrikularnih i periventrikularnih hemoragija kod prevremeno rođenih beba, Ljubljana, Slovenija
2004. Usavršavanja u oblasti rešavanja neuro-oftalmoloških problema prevremeno rođenih beba
2004. Hirurpško rešavanje kraniostenoza, Neurohirurški institut ”Burdenko”, Moskva, Rusija
KF  GU MNTK ”Mikrohirurgija glaza” gde se upoznala sa 2004. Seminar pod  nazivom ”Three-day intensive workshop and teaching course of treatment  of anorectal anomalies”, pod rukovodstvom Prof. Alberto Pena.
2003.  Kurs iz mikrohirurgije

Profesionalna članstva
EUROPEAN PEDIATRIC SURGEON’S (EUPSA)
INTERNATIONAL SPINAL CORD SOCIETY (ISCoS)


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.