internista endokrinolog

Prof. dr Mirjana Šumarac

 Mirjana Šumarac

internista endokrinolog

Prof. dr Mirjana Šumarac

Radno iskustvo

1995. - Bel Medic

1988. - Šef  jedinice za intenzivnu dijagnostiku i terapiju u  endokrinologiji,  Institut za Endokrinologiju Kliničkog Centra Srbije


Obrazovanje

2002. Subspecijalizacija iz endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2000.  Doktorat iz oblasti ‘’Sindroma policističnih jajnika’,Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1993. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1992. Magisterijum na temu ,,Hormon rasta i insulinska rezistancija’’, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1985. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Akademsko napredovanje

Profesor, Katedra interne medicine,  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2005. docent na katedri interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Strani jezici

Engleski

Nemački  


Stručna usavršavanja

Bavila se istraživačkim i kliničkim radom u Ženevi (Švajcarska), na državnom Univerzitetu u Brooklyn-u (New York, USA)…


Profesionalna članstva

Evropska asocijacija za ispitivanje dijabetesa (EASD)

Evropska neuroendokrina asocijacija (ENEA)

Evropska federacija endokrinoloških udruženja (EFES)

Evropska asocijacija za gojaznost

Međunarodna asocijacija za gojaznost


Nagrade

2008. Nagrada za kliničko istraživanje uloge adipokina u gojaznosti na Balkanskom kongresu o gojaznosti


Publikacije:

343 naučna rada, poglavlja u knjigama i abstrakata objavljenih u domaćim i stranim časopisima i knjigama

Pogledajte PubMed listing publikacija


Posebna interesovanja:

Sindrom policističnih ovarijuma (PCOS), bolesti štitne žlezde, diabetes mellitus, lečenje gojaznosti


U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk štitne žlezde,  punkcije štitne žlezde (FNAB=’fine needle aspiration biopsy’).


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.