opšti hirurg

Dr Miroslav Mitrović

no profile

opšti hirurg

Dr Miroslav Mitrović

Radno iskustvo

  • Bel Medic
  • 1992. - Lekar specijalista hirurg, Klinika za opštu hirurgiju, VMA
  • 1986. - Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, VMA Beograd

Obrazovanje

  • 1992. Specijalizacija iz opšte hirurgije
  • Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stipendije i nagrade

Više nagrada i pohvala načelnika Vojnomedicinske akademije

Predmeti edukacije:

  • Hepatobiliopankreasna hirurgija
  • Transplantacija jetre

Stručna usavršavanja

2010. Klinika za opštu i transplantacionu hirurgiju, odeljenje hepatobiliopankreasne hirurgije, Hanover, Nemačka

Članstva

Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

Oblasti istraživanja:

Hepatobiliopankreasna hirurgija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.