ginekolog

Prof. dr Mirsanda Stanić

 Mirsanda Stanić

ginekolog

Prof. dr Mirsanda Stanić

Radno iskukstvo:

 • Bel Medic od 2008.
 • Vanderbilt School of Medicine, Vanderbilt University, TN, USA 2000.-2003.
 • Visiting profesor na PEN State University, PN, USA 1999.
 • NewHam hospital, UK više puta do 1990.  
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1978. - 2008., redovni profesor na katedri za Humanu genetiku od 1995.

Obrazovanje:

 • PhD na temu Fertilizacija in vitro, oblast reprodukcija i reproduktivne tehnike 1990.
 • Magisterijum iz molekularne biologije, smer neurobiologija razvića 1984.
 • Subspecijalizacija iz fertiliteta i steriliteta 1996., sertifikovani IVF i ET embriolog (Velika Britanija) od 1985.
 • Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva 1992.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1976.

Studijski boravci i edukacije:

 • Vanderbilt University: endokrinologija i kultura organa 2000.
 • Bourn Gall Clinic, Cambridge, UK (dobijen sertifikat o savladanim kliničkim i biološkim tehnikama IVF I ET tehnikama od osnivača metoda Patric Steptoe-a I R. Edwards) 1985.
 • Health Science Center, Texas, USA 1980.

Publikacije:

Posebna interesovanja:

 • Reprodukcija, kliničke kao i biološke reproduktivne tehnike
 • Ginekološka endokrinologija, endokrinologija regenerativnih procesa, endokrinologija imunih procesa
 • Endokrinologija menopauze i andropauze
 • Medicinski antiaging program

U Bel Medic-u može obavljati:

Ginekološke i konsultativne preglede ambulantnih pacijenata, ginekološki ultrazvuk


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.