onkohirurg

Prof. dr Momčilo Inić

 Momčilo Inić

onkohirurg

Prof. dr Momčilo Inić

Radno miskustvo:

• 1971. - 1981. - Medicinski centar u Kosovskoj Mitrovici

• 1978. - 1981. - Načelnik hiruškog odeljenja u Kosovskoj Mitrovici

• od 1982. - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu

• do 1999. - Šef odeljenja

• od 2000. - Načelnik Službe hirurgije

• od 2000.  - Direktor Službe hirurgije (Direktor Klinike za onkološku hirurgiju)


Obrazovanje i profesionalne kvalifikacije:

• 1971. - Medicinski fakultet

• 1978. - Specijalistički ispit iz opšte hirurgije,

• 1980. - Magistarski rad ’’Kontraverzije u drenaži kod zatvorenih povreda grudnog koša’’

•  1990. - Doktorska disertacija pod naslovom ’’Činioci koji utiču na  efikasnost dejstva citostatika i stepen njihove zavisnosti od nastalih  promena na krvnim sudovima’’, Medicinski fakultet Univerziteta u  Beogradu.

• Od 1990. Godine angažovan je kao predavačna  poslediplomskim studijama iz Onkologije, za lekare na specijalizaciji i  subspecijalizaciji, kao i u svojstvu mentora lekara na specijalizaciji  iz Opšte hirurgije.

• Na sednici Upravnog odbora hiruške sekcije SLD  održane 23.12.2007., jednoglasno je prihvaćen predlog i odlučeno da se  dr Momčilo Inić predloži za člana Medicinske Akademije SLD.


Naučna zvanja:

• Naučni saradnik, od 1999.

• Trenutno je u toku izbor u Višeg naučnog saradnika


Usavršavanje u zemlji i inostranstvu:

• U tri navrata boravio na stručnom usavršavanju u Parizu u Institutu ’’Gustave Roussy’’,

• U Nacionalnom centru za rak u Tokiju u Japanu,

• U Evropskom onkološkom centru u Milanu


Profesionalna članstva:

• Član Udruženja hirurga Srbije

• Član Udruženja onkoologa u okviru SLD-a.

•  Član evropskih i svetskih asocijacija za lečenje oboljenja dojke i  digestivnog trakta (ESSO i International Gastro-Surgical Club).

• Član je Evropskog udruženja hirurga i Balkanske onkološke unije-BUON.


Publikacije:

• Autor je i koautor oko 500 bibliografskih jedinica.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.