lekar opšte medicine, specijalizant ginekologije

Dr Monika Delon

no profile

lekar opšte medicine, specijalizant ginekologije

Dr Monika Delon

Radno iskustvo:

Ginekološko akušerska klinika – Narodni front, volonterski rad u porodilištu i dnevnoj bolnici 2014-2015

U Bel Medicu od 2015

U Bel Medicu radi: 

Pregled lekara opšte prakse, analiza laboratorijskih nalaza, izvođenje elektrokardiograma

Strani jezici: engleski i italijanski

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2013

Universita Catolica, Rim, Italija- stručno naučna razmena studenata 2013

Posebna sfera interesovanja:

Ginekologija, CTG, kolposkopija, ultrazvuk

Dostignuća i priznanja:

2 autorska,studentska rada u oblasti mikrobiologije i dermatologije

2 koautorska rada na Institutu za higijenu, Universita Catolica, Rim, Italija na temu telemedicine.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.