lekar opšte medicine

Dr Nada Rajić

no profile

lekar opšte medicine

Dr Nada Rajić

Radno mesto / Radno iskustvo

Dom zdravlja Sjenica, 6 meseci

Opis poslova
Osposobljena  za rad na nivou primarne zdravstvene  zaštite, odnosno za područje opšte medicine. Obavlja posao koji  uključuje unapređenje zdravlja, dijagnozu bolesti i lečenje bolesnika  koji traže pomoć u ordinaciji, u kući ili na mestu nesreće.
Pregled  pacijenta uz brigu o telesnim, psihičkim i socijalnim aspektima bolesti,  upućivanje  na analize, tumačenje dobijenih nalaza  i na osnovu toga  dijagnostika bolesti i ozlede. Procena hitnosti i težine bolesnikovog  stanja, potrebu upućivanja na specijalistički pregled ili bolničko  lečenje. Propisivanje lekova i drugih načina lečenja kao i praćenje toka  bolesti i uspešnosti lečenja. Radi osiguravanja celokupne zdravstvene  nege,saradnja sa drugim lekarima, posebno specijalistima kliničkih i  drugih struka, patronažnim sestrama i sestrama u ustanovama za negu i  rehabilitaciju u kući, fizioterapeutima, socijalnim radnicima te drugim  stručnjacima.
Vodjenje brige o unapređenju zdravlja i sprečavanju  bolesti, pritom utvrđivanje rizika za zdravlje u načinu života i  okruženju i uklanjanje istih u saradnji sa drugim stručnim kadrovima.

Obrazovanje

Medicinski fakultet, univerziteta u Beogradu,
Prosečna ocena: 9.00

Strani jezici
Engleski, Francuski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.