dečiji neurolog

Prof. dr Nataša Cerovac

 Nataša Cerovac

dečiji neurolog

Prof. dr Nataša Cerovac

Radno iskustvo
     -     Bel Medic
1992. - Načelnik Odseka za neonatalne neurološke poremećaje, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu

Obrazovanje
2006. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1997. Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1990. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
Profesor, Katedra neurologije, Medicinski fakultet u Beogradu.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Razvojna i neonatalna neurologija

Dostignuća i priznanja:
Objavila 118 stručnih i  naučnih publikacija, koautor je udžbenika iz neurologije za studente  medicine i praktikuma „Osnovi neurološkog pregleda“ Katedre neurologije  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gl. urednika Prof. dr  Vladimira Kostića.

U Bel Medicu radi: 
Neurološke preglede dece


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.