psihijatar

Prim. dr Nedeljko Bjelica

no profile

psihijatar

Prim. dr Nedeljko Bjelica

Radno mesto
2008. -  Bel Medic
1991. -  psihijatar, Klinika za psihijatriju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje
1990.  Specijalzacija iz neuropsihijatrije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd
1979.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Ruski

Stručno usavršavanje i edukacija
2004.-2005.  Edukacija iz psihofarmakoterapije
1996.             Kurs dobre kliničke prakse
1993.-1995. Grupna analiza snova
1992.- 1994. Kratka dinamski orjentisana psihoterapija u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu

Publikacije
Oko 50 stručnih radova i koautor 2 knjige
Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva
Evropska asocijacija psihijatara
Udruženje psihijatara Srbije

Posebna interesovanja
Lečenje psihotičnih  poremećaja, afektivnih psihoza, stanja straha i panike, ratni  psihotraumatizam, poremećaja izazvanih stresom, bolesti zavisnosti i  seksualni poremećaji

U Bel Medic-u može raditi: 
Psihijatrijske preglede pacijenata u ordinaciji i kućnoj poseti
Psihoterapijske tretmane


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.