internista kardiolog

Ass. dr Nemanja Đenić

 Nemanja Đenić

internista kardiolog

Ass. dr Nemanja Đenić

Radno iskustvo:
U Bel Medicu od 2005 godine.
2000.  -  Interventni kardiolog u Klinici za urgentnu internu medicinu Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd 

Obrazovanje
U završnoj fazi odbrana gotovog  doktorskog rada pod naslovom – Procena kliničkog značajanedovoljnog  protoka krvi, posle primarne perkutane intervencije, kod bolesnika sa  akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom.
2011. Subespecijalizacija iz Kardiologije
2010. Magisterijum iz kardiologije
2005. Specijalizacija iz Interne Medicine

Akademsko napredovanje
Asistent na Medicinskom fakultetu univerziteta odbrane u Beogradu.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja:
Ateroskleroza, angina pectoris, interventna kardiologa stentovi, balon dilatacije krvnih sudova srca, hipertenzija.  

Dostignuća i priznanja:
- Član Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, radne grupe za interventnu kardiologiju.
- Dva poglavlja ui knjigama
- Više od 10 radova i usmenih prezentacija na internacionalnim kongresima TOBI-Venecija, PCR Pariz, BASICS Beograd.

U Bel Medicu radi: 
Kardiološki pregledi,  ultrazvuk srca, testovi opterećenja, 24h holter EKG i krvnog pritiska,  praćenje i lečenje vitalno ugroženih hospitalizovanih pacijenata.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.