vaskularni hirurg

Prof. dr Nenad Ilijevski

 Nenad Ilijevski

vaskularni hirurg

Prof. dr Nenad Ilijevski

Radno iskustvo:

 • Trenutno obavlja funkciju gen. sekretara Udruženja za vaskularnu medicinu srbije i sekretara Katedre za poslediplomsku nastavu iz vaskularne hirurgije i angiologije.
 • Sada radi na Klinici za vaskularnu hirurgiju IKVB “Dedinje”.
 • Kao zvanični konsultant iz vaskularne hirurgije u SHOB “Banjica” - Beograd radio je dve godine, a u Institutu za zdravstvenu zaštitu majeke i deteta - N. Beograd godinu dana.
 • Za 17 godina hirurške prakse, dr Nenad Ilijevski ovladao je bazičnim programom iz opšte hirurgije i kompletnim programom vaskularne hirurgije  uz prosečno učinjenih 150 operacija godišnje u poslednjih 12 godina.
 • 2000. i 2004. na osnovu konkursa, izabran za asistenta iz hirurgije na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Beogradu.
 • 1985. - diplomirao na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je demonstrator iz predmeta biofizika i patološka anatomija, kao i član redakcije i zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa “Medicinski podmladak”.

Obrazovanje

 • 1994. - završio specijalizaciju iz hirurgije na VMA Beograd.
 • 2002. - završio subspecijalističke studije iz vaskularne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 1996. - završio magisterijum iz vaskularne hirurgije na VMA Beograd.
 • 2004. - odbranio doktorsku disertaciju
 • Lekarski staž obavio kao stažer Medicinskog fakulteta

Strani jezici: Engleski

Publikacije:

Autor je 20 radova koji su objavljeni u stranim i domaćim časopisima, i koji su citirani u stranim časopisima 22 puta, a koautor u još 45, koji su citirani oko 30 puta!! Učesnik je na stranim i domaćim kongresima sa 120 autorskih i koautorskih radova. Koautor je u 8 udžbenika, knjiga i monografija sa ukupno 21 poglavljem.

Učesnik je u dva projekta koje je finansiralo Ministarstvo za nauku republike Srbije, a održao je 4 predavanja po pozivu, jedno u inostranstvu i tri u zemlji u okviru CME programa.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.