internista kardiolog

Docent, dr sci med Nenad Ratković

 Nenad Ratković

internista kardiolog

Docent, dr sci med Nenad Ratković

Radno iskustvo:
         -    Bel Medic
1993. -    Vojnomedicinska akademija Beograd
 
U Bel Medicu radi: 
Kardiološke  preglede , ultrazvuk srca, test opterećnja srca, farmakološki  (dobutaminski) stres test, holter EKG, holter Krvnog pritiska,  konsultacije o i lečenje srčanih aritmija

Strani jezici

Francuski

Obrazovanje:
Od 2016. Docent na Medicinskom fakultetu VMA
Godine 2010. Doktor nauka iz oblasti kardiologija
Godine 2005. Subspecijalizacija iz oblasti kardiologija
Godine 2001. Magistar iz oblasti kardiologija
Godine 1997. Specijalizacija interne medicine
Medicinski fakultet 1986.
Načelnik Odeljenja urgentne kardiologije VMA

Posebna sfera interesovanja:
Ishemijska bolest srca i aritmije srca ( Infarkt miokarda, angina pektoris,, fibrilacija atrija i dr. )

Dostignuća i priznanja:
Član Upravnog odbora Udruženja koronarnih jedinica Srbije
Autor i koautor više od 30 radova indeksiranih u SCI i CC


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.