plastični i rekonstruktivni hirurg

Dr Nikola Ostojić

 Nikola Ostojić

plastični i rekonstruktivni hirurg

Dr Nikola Ostojić

Radno iskustvo

 • Bel Medic
 • 2006. Specijalista u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje

 • 2006.  Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
 • 2001.  Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

Stručna usavršavanja

 • 2010. ESPRAS European appointed National Congress, 10th SRBPRAS Congress, Belgrade
 • 2009. MBC Instructional Course, MMA, Belgrade
 • 2005. Klinika “San Roco”, Lugano, Švajcarska
 • 2004. Klinika “San Roco”, Lugano, Švajcarska

Stipendije i nagrade

 • 2010. Dobitnik stipendije EMBC (Euro-mediterranian council for burns and fire disasters) za
 • 2010. godinu na polju kulture tkiva (keratinocita i fibrocita).

Članstva

 • SRBPRAS
 • BAPRAS
 • ESPRAS
 • EMBC
 • IPRAS

Publikacije

Preko 20 radova izlaganih u zemlji i inostranstvu iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.