lekar opšte medicine, specijalizant urologije

Dr Nikola Stanojević

 Nikola Stanojević

lekar opšte medicine, specijalizant urologije

Dr Nikola Stanojević

Radno iskustvo

2010. Opšta Bolnica „Bel Medic“

2009. Specijalistička urološka ordinacija „Profesor Sava Perović“

2009. Specijalistička urološka ordinacija „Polimed“ Beograd

Obrazovanje

2012. Na specijalizaciji iz urologije,  Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

2008. Doktor medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici

Engleski i ruski

Profesionalna članstva

Evropsko udruženje urologa (EUA)

Evropsko udruženje seksualne medicine (ESSM)

Posebna interesovanja

Genito-uretralna i urološka rekonstruktivna hirurgija: urođene i stečene anomalije kod dece i odraslih.

Posebna napomena

Višegodišnji asistent i saradnik akademika Prof Save Perovića i dr Radoša Đinovića. Jedan od osnivača Fondacije Sava Perović.

U Bel Medic-u može obavljati:

Konsultativne preglede iz oblasti uro-genitalne rekonstruktivne hirurgije.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.