internista endokrinolog

Ass. dr sc. med. Petar Ristić

no profile

internista endokrinolog

Ass. dr sc. med. Petar Ristić

Radno iskustvo
Vojno - medicinska Akademija od 1997.g
Klinika za endokrinologiju i bolesti metabolizma od 2002.
Načelnik odseka za funkcionalnu dijagnostiku Klinike za endokrinologiju VMA
Asistent na predmetu interna medicina medicinskog Fakulteta Univerziteta odbrane
U Bel Medic-u od 2018.

U Bel Medicu radi
Specijalističke preglede, ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezda

Strani jezici 
Engleski

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997.
Specijalizacija iz interne medicine 2002.
Subspecijalizacija iz endokrinologije 2007.
Doktor medicinskih nauka od 2017.

Posebna sfera interesovanja
Diabetes mellitus, bolesti štitaste i paraštitastih žlezda,  insulinska rezistencija, metabolički sindrom, dijabetična kardiomiopatija

Dostignuća i priznanja
Devet (9) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI
Koautor u udžbeniku  ,,Uvod u klinički rad’’ medicinskog Fakulteta Univerziteta odbrane 2018.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.