opšti i kardiohirurg

Ass. dr Petar Vukićević

 Petar Vukićević

opšti i kardiohirurg

Ass. dr Petar Vukićević

Radno iskustvo

 • Bel Medic
 • 2011. zaposlen na Klinici za kardiohirurgiju, Vojno-Medicinska Akademija, Beograd, Srbija
 • 2003. Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije
 • 2001. Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klnički centar Srbije. Asistirao i operisao bolesnike - od najjednostavnijih do najkompleksnijih operacija na srcu. Posebna interesovanja su bila vezana za bajpas hirurgiju i rekonstrukcije mitralnog zaliska, hirurgiju torakalne aorte ( „ valve sparing procedure ”, rekonstrukcije luka aorte kod akutnih i hroničnih disekcija i aneurizmi korena i luka aorte, restorativna hirurgija leve komore ( Dorrova procedura i modifikacije ) i urodjene srčane mane kod odraslih.
 • 2000. Klinika za pedijatrijsku kardiohirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Beograd (Doc. Dr. Mila Stajević)

Obrazovanje

 • 2012 - Upisao doktorat iz oblasti kardiohirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograd. Prijavljena doktorska teza: Oksidativni stres kod revaskularizacije miokarda na mašini za vantelesnu cirkulaciju i kod revaskularizacije miokarda na kucajućem srcu u koronarnih bolesnika
 • 2010 Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Magistarska teza: „Carpentier rigidni ring ili biodegradabilni fleksibilni ring u hirurškom lečenju mitralne valvule
 • 2010. Subspecijalizacija iz kardiohirurgije- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije.
 • 2006. Specijalizacija iz opšte hirurgije- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije
 • 2000. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Diploma medicinskog fakulteta.

Stručna usavršavanja

 • 2012. Department of Cardiothoracic Surgery, Konkuk University Hospital, Seoul, South Korea ( Prof. Meong Gun Song )
 • 2010. Klinika za kardiohirugiju, Privatni Kliničko-bolnički centar „Beogradski”, Beograd, Srbija
 • 2008. Department for Cardiac Surgery, University Hospital of Stuttgart, Germany; Sana Herzchirurgie Stuttgart ( Prof. Wolfgang Hemmer )
 • 2009. Division of Cardiovascular Surgery, University Hospitals of Geneva (Prof. Afksendyios Kalangos), Switzerland; Hôpitaux Universitaires de Geneve, Service de chiurgie cardio-vasculaire, Swiss.

Profesionalna interesovanja

 • Rekonstrukcije mitralne valvule
 • Bypass hirurgija i arterijski graftovi u revaskularizaciji srca
 • Off-pump revaskularizacija srca - Revaskularizacija miokarda na kucajućem srcu
 • Hirugija disekcija i aneurizmi ushodne aorte i luka aorte
 • Valve sparing procedure - rekonstrukcijae aortnog korena i aortnog zaliska
 • Hirurgija urodjenih srčanih mana kod odraslih
 • Circulatory Assistance ( Intraaortic baloon-pump, LVAD, Berlin Heart )
 • Transplantacije srca

Publikacije:

 • Koautor u stručnim radovima iz oblasti kardiovaskularne medicine
 • 2011 - Autor četiri poglavlja u knjizi: Kardiologija. Treće izdanje. Urednici: Akademik Miodrag Ostojić, Akademik Vladimir Kanjuh, Doc.Dr. Branko Beleslin.

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.