vaskularni hirurg

Ass. dr Predrag Matić

 Predrag Matić

vaskularni hirurg

Ass. dr Predrag Matić

Radno iskustvo:

  • Bel Medic
  • Od 2000. godine zaposlen u Klinici za vaskularnu hirurgiju Insituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje

U Bel Medicu radi:

Specijalističke preglede, operacije proširenih vena

Strani jezici: engleski

Obrazovanje:

  • 1998. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2005. Specijalizacija iz Opšte hirurgije
  • 2008. Magisterijum iz Vaskularne hirurgije
  • 2015. Doktorat iz oblasti Vaskularne hirurgije

Posebna sfera interesovanja:

Opertivno lečenje proširenih vena

Dostignuća i priznanja:

Od 2014. Klinički asistent na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Autor je i koautor 18 radova koji su objavljeni u stranim i domaćim časopisima. Učesnik je na stranim i domaćim kongresima sa 3 rada. Predavač u Školi za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku, Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Koautor je dva poglavlja zvaničnog udžbenika iz Hirurgije za studente stomatologije Stomatološkog fakulteta u Pančevu, kao i dva poglavlja u knjizi Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji (Banja Luka, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci).


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.