pneumoftiziolog

Prof. dr Predrag Rebić

 Predrag Rebić

pneumoftiziolog

Prof. dr Predrag Rebić

Radno iskustvo

2000.  Bel Medic

1986.  Načelnik Polikliničko-dijagnostičkog centra, Institut za plućne bolesti i tuberkulozu KCS od

1984.  Šef katedre za poslediplomsku nastavu iz pulmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Obrazovanje

1989. Doktorat medicinskih nauka na temu “Problemi funkcijske dijagnostike trahejskih promena”

1981. Poslediplomske studije iz pulmologije, magistarska teza ”Spontani pneumotoraks bolesnika sa

opstrukcijskom bolesti pluća”

2002. Uža specijalizacija iz pulmologije

1981. Specializacije pneumoftizilogije u Beogradu

1973. Medicinski fakultet u Beogradu


Jezici

Engleski


Profesionalna članstva

Evropsko respiracijsko društvo

Srpsko lekarsko društvo

Udruženje pulmologa Srbije

JUDAH - Jugoslovensko udruženje za astmu i hroničnu opstrukcijsku bolest pluća

 

Publikacije

Objavio je 280 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama, zbornicima radova s kongresa i zbornicima apstrakata.

Pogledajte PubMed listing publikacija


Posebna interesovanja

Respiracijska medicina, ispitivanje disajne funkcije i opstrukcijske plućne bolesti

 

U Bel Medic-u može obavljati

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.