urogenitalni rekonstruktivni hirurg

Dr Radoš Đinović

 Radoš Đinović

urogenitalni rekonstruktivni hirurg

Dr Radoš Đinović

Radno iskustvo
- Bel Medic
Predsednik, Fondacija Sava Perović
Dugogodišnji asistent i saradnik akademika prof. dr Save Perovića
 
Obrazovanje
2005.  Specijalista opšte i rekonstruktivne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2003.  Položio nostrifikacija za doktore medicine u Americi (ECFMG)
1999.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski
Ruski
 
Stručna usavršavanja
2007. 2008. i 2009. Usavršavanje na odeljenjima urološke hirurgije u Udinama, Rimu i Milanu i Frankfurtu
2007. Napredni kurs iz uretralne hirurgije, Arezzo, Italija
2004. Kurs mikrohirurgije, Temišvar, Rumunija

Nagrade i priznanja:
Član Internacionalnog komiteta časopisa "ARCHIVOS ESPAÆOLES DE UROLOGIA"
2010, 2011.   Instruktor Kompleksne rekonstruktivne genito-uretralne hirurgije na 5 kurseva u Italiji u toku
2009.    Nagrada za najbolju prezentaciju - "Retrospective Analysis on 1176  Patients Treated for Failed Hypospadias on two Tertiary Centers" na "3rd  WORLD ISHID (The International Society on Hypospadias and Intersex  Disorders ) CONGRESS ON HYPOSPADIAS & DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT -  Toronto, Canada
2009.   Organizator "2ND SURGICAL WORKSHOP OF  COMPLEX URO-GENITAL RECONSTRUCTIVE SURGERY IN ADULTHOOD", Beograd,  Srbija (11-12 September) sa više od 80 učesnika iz inostranstva
2008.     Organizator "1st SURGICAL WORKSHOP OF COMPLEX URO-GENITAL  RECONSTRUCTIVE SURGERY IN ADULTHOOD" - Beograd, Srbija (7-8 November) sa  više od 60 učesnika iz inostranstva
2008.   Druga nagrada za  kliničko istraživanje - "New Insight Into Surgical Anatomy And Hystology  Of Epispadiac Cavernosal Bodies And Its Impact On Surgical Outcome", na  19th ESPU (European Society for Pediatric Urology) ANNUAL MEETING,  Nica, Francuska
2005.    Prva nagrada za prezentaciju: "One Stage  repair of Iatrogenic Trapped Penis" - 16th ESSM (European Society for  Sexual Medicine) MEETING, Copenhagen
 
Profesionalna članstva
Evropska asocijacija urologa (EUA)
Evropsko udruženje urogenitanih rekonstruktivnih hirurga (ESGURS)
Evropsko udruženje seksualne medicine (ESSM)
Evropsko udruženje androgenih urologa (ESAU)
Evropsko udruženje dečjih urologa (ESPU)
 
Posebna interesovanja:
Genito-uretralna  i urološka rekonstruktivna hirurgija: urođene i stečene anomalije kod  dece i odraslih uključujući hipospadije, epispadije, kurvature,  ekstrofije bešike, interseksualitet kod dece, anomalije bubrega i  mokraćnih kanala, stenoze uretre, Peyronie-va bolest, transseksualizam,  erektilna disfunkcija sa ugradnjom penilne proteze, inkontinencija kod  žena i muškaraca.

Publikacije 
Više od 70  prezentacija na kongresima u inostranstvu, a među njima 12 predavanja po  pozivu, 12 video prezentacija na stranim kongresima, 19 radova u  vodećim stručnim stranim časopisima izoblasti urologije i  rekonstruktivne hirurgije, 11 demonstrativnih operacija na stranim  kongresima sa uživo-hirurgijom (Italija, Nemačka, Grčka, Ukraina,  Rusija, Austrija) i više od 60 operacija sa akademikom Savom Perovićem.

U Bel Medic-u može obavljati:
Konsultavivne  preglede kod dece i odraslih, endoskopiju i hirurške intervencije iz  oblasti genito-uretralne i opšte rekonstruktivne hirurgije.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.