internista kardiolog

Doc. dr Radoslav Romanović

 Radoslav Romanović

internista kardiolog

Doc. dr Radoslav Romanović

Radno iskustvo

U Bel Medic-u od 2007. Godine

2014. Izabran za docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1999. Vojnomedicinska Akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu


Obrazovanje

2010. Doktor medicinskih nauka u oblasti interventne kardiologije

2001 Magisterijum iz oblasti kardiologije

2003. Subspecijalizacija iz kardiologije, Vojnomedicinska akademija u Beogradu

1999. Specijalizacija iz interne medicine godine Vojnomedicinska akademija u Beogradu

1994. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Stručna usavršavanja i dodatna obrazovanja

2006. Texas Heart Institute Houston, USA

2005. Klinički Centar Srbije - usavršavanje iz interventnih procedura u kardiologiji

2003. Institut za KVB Dedinje usavršavanje iz interventne kardiologije

 

Učešća na internacionalnim kongresima

2007., 2008., 2009. Kurs perkutane revaskularizacije u Barseloni, Španija, i u Rimu, Italija

2007. i 2008. Evropski kongres kardiologa

2006. i 2009. Evropski kongres kardiologa - Euroecho

 

Publikacije

17 naučnih radova i 8 poglavlja u knjigama

Pogledajte PubMed listing publikacija


Profesionalna članstva

Evropsko udruženje kardiologa

Evropsko udruženje interventnih kardiologa

Evropsko udruženje ehokardiografista

Srpsko udruženje kardiologa

Udruženje interventnih kardiologa Srbije


U Bel Medic-u može obavljati: 

Internističke  preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, terapiju  hipertenzije, EKG, 24-satne Holtere krvnog pritiska i EKG-a, ergometriju  (test opterećenja srca), konverziju ritma, ultrazvuk srca.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.