internista kardiolog

Doc. dr Radoslav Romanović

 Radoslav Romanović

internista kardiolog

Doc. dr Radoslav Romanović

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Internističke  preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, terapiju  hipertenzije, EKG, 24-satne Holtere krvnog pritiska i EKG-a, ergometriju  (test opterećenja srca), konverziju ritma, ultrazvuk srca.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2007. – Bel Medic

2014. - Izabran za docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1999. - Vojnomedicinska Akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu

Obrazovanje:

2010. - Doktor medicinskih nauka u oblasti interventne kardiologije

2001 - Magisterijum iz oblasti kardiologije

2003. - Subspecijalizacija iz kardiologije, Vojnomedicinska akademija u Beogradu

1999. - Specijalizacija iz interne medicine godine Vojnomedicinska akademija u Beogradu

1994. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja:

2006. - Texas Heart Institute Houston, USA

2005. - Klinički Centar Srbije - usavršavanje iz interventnih procedura u kardiologiji

2003. - Institut za KVB Dedinje usavršavanje iz interventne kardiologije

2007, 2008, 2009. - Kurs perkutane revaskularizacije u Barseloni, Španija, i u Rimu, Italija

2007. i 2008. - Evropski kongres kardiologa

2006. i 2009. - Evropski kongres kardiologa - Euroecho

Publikacije:

17 naučnih radova i 8 poglavlja u knjigama

Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje kardiologa

Evropsko udruženje interventnih kardiologa

Evropsko udruženje ehokardiografista

Srpsko udruženje kardiologa

Udruženje interventnih kardiologa Srbije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.